Ajalugu

Suislepa kooli alguseks võib arhiiviandmete põhjal lugeda aastat 1765. Eelmisel sügisel tähistasime seega kooli 235 sünniaastapäeva. On andmeid kooli tegutsemise kohta 18 erinevas paigas.

1820.a. asus kool Suislepa mõisa maal Sarja talus (10 õpilast). 1820-1830 Alvre ja Üügo talu saunades. Suislepa põhjatipus oli kool Kivilõppes Veneussel ja teine Järvküla karjamõisas. Teatakse veel Obriku saunas tegutsenud kooli. 1838.a. asutati kool Voorus Villemi talus. 1840- 1963 asus kool Voorus Arakumäel.

1840-1963 tegutses kool Paabol. 1855.a. ehitati koolimaja Uue-Suislepas Pitsul (tegutses 1921.a-ni). 1880.a. asutati Suislepa kihelkonnakool Murikatsi, 1892.a. kolis kool uude kihelkonnakooli hoonesse. 1956-1963.a. töötas Kivilõppes algkool.

Aegade jooksul koolis töötanud õpetajad on olnud ametitruud. Lisaks õpetajatööle on nad agaralt tegutsenud kohaliku vaimuelu edendamisel. Ka praegused õpetajad- kasvatajad on töötanud koolis-lasteaias pikka aega.

Suislepa koolis on alates 1921 aastast töötanud üle 120 õpetaja. Legendaarsemaid õpetajaid on olnud Suislepas Jaan Suu. 1913.a. maikuus pani ta aluse laulukoorile. Laulukoore juhatas ta 1956 aastani. 1916.a. augustis asutas Jaan Suu Suislepa Rahvaraamatukogu Seltsi, mängis näidendites ja oli orkestrijuht.

SUISLEPA PAADISELTS MTÜ
Ella 5, Suislepa küla, Tarvastu vald 69703 Viljandimaa. Kirjuta meile: info@suislepa.ee